1.  Nadat de consulent van een gemeente (afdeling toegang) een hulpvraag onderzocht heeft van een cliënt en doelstellingen heeft geformuleerd, kan gekeken door de consulent welke zorgaanbieder in aanmerking kan komen om begeleiding te kunnen bieden.
  2. Middels een matchingsformulier kan er een verzoek voor zorg bij Floreer-zorg ingediend worden. Dit via info@floreer-zorg.nl of telefoonnummer: 077 – 208 6116
    Floreer-Zorg is een samenwerking tussen Puberzaken, Strix en Care Guide
  3. De informatie verkregen van de consulent omtrent hulpvraag en vastgestelde doelstellingen van de cliënt worden besproken in het team van Floreer-zorg. Tijdens dit overleg wordt vastgesteld of passende ondersteuning ingezet kan worden. Indien duidelijk is dat we ondersteuning kunnen bieden volgt een uitgebreide kennismaking in samenspraak met de consulent van de gemeente en pedagoog werkzaam binnen Strix. Hierbij zal duidelijk worden of er een match is om een samenwerking aan te gaan.
  4. Bij een match wordt er een begeleidingsplan opgesteld door de pedagoog in samenspraak met de cliënt en eventuele betrokkenen. Een orthopedagoog zal dit plan vervolgens checken en advies uitbrengen met betrekking tot de doelstelling voor de cliënt. Het is dan duidelijk op welke wijze we uitvoering gaan geven aan de begeleiding ten behoeve van de cliënt.
  5. Er volgt een terugkoppeling aan de consulent van de gemeente door de pedagoog.
  6. Bij goedkeuring van het traject door de consulent van de gemeente wordt de ondersteuning opgestart middels het afgeven van een beschikking.
  7. De zorg kan opgestart worden wanneer de beschikking afgegeven is door de betreffende gemeente.